top of page
BRØNDEN 2021.jpg

Brønden

Skulptur i Hollufgård Skulpturpark

Beton

Værket Brønden er formet som en overproportioneret, åben mund i farvet beton. Med dette værk undersøges, hvordan sammensætninger af forskellige kulturelle og anatomiske faktorer spiller sammen med materialet beton. Vi kender materialet fra vores dagligdag, hvor vi uundgåeligt er i kontakt med det - i den arkitektur, vi omgås og lever vores liv i. Det er et solidt, bestandigt og koldt materiale.

 

Barokhaven i Hollufgård Skulpturpark gemmer på mange åbne ‘munde’ både i de formklippede buske og i form af hullerne i træstammerne, der ligner munde.

Den åbne mund vækker en forventning om at noget vil ske og sætter dermed beskueren i en afventende position. Vi genkender den åbne mund i bevægelse, som noget auditivt i form af lyde, toner eller sprog. Den afspejler noget, der kan kanalisere luft, væske eller lignende til eller fra et andet kropsligt sted -  herunder åndedrættet, hvilket repræsenterer en krop, en eksistens, en autonomi. 

 

En lyserød, stor åben mund eller kropsåbning konnoterer noget velkendt, noget universelt. Formen henleder ikke kun til en mund, men til en kropsåbning med vulva-lignende konnotationer. En kanal til et andet indre  - en livsgiver - en moder jord. Ligesom brønden også har et delvist kendt, delvist ukendt indre.

Værket er støttet af Statens Kunstfond

bottom of page